Montessori

Podstatou montessori učení podle italské vědkyně a pedagožky Marie Montessori je podporovat osobnost dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností a pohyb je podle montessori úzce spojen s jakýmkoliv poznáváním. Naše dětská houpačka Hinta a Hegy Piklerové trojúhelník pomáhají dítěti při jeho osamostatnění. Při houpání, přelézání a hraní her s těmito pohybovými hračkami děti zlepšují svou koordinaci pohybů a rovnováhu, zvyšují své prostorové povědomí a posilují končetiny. Nechte své ratolesti objevovat svět.

Drevinek Hracky Pro Deti